Irish Language

University College Dublin
Irish Language
Eoin Mc Evoy

The following essay traces the history of Irish language film and television from 1934 to the present day, demonstrating the way in which the changing images on the screen mirrored the changes occurring in Irish society. For the purpose of the...

NUI Galway
Irish Language
Aisling Ní Churraighín

Achoimre Tugann dialann bailithe léargas spéisiúil do léitheoir an lae inniu ar chuspóirí Choimisiún Béaloideasa Éireann le linn thús an chéid seo caite. Chomh maith leis seo, tugann dialann bailithe eolas príomhúil dúinn ar na modhanna bailithe...

NUI Galway
Irish Language
Hazel Carragher

An teideal atá agam don Togra Taighde ná “Dearcadh Cainteoirí Dúchais ar an nGaeilge san Ollscoil”. Is é an cúis is mó a roghnaigh mé an teideal seo ná go bhfuil suim mhór agam i bhfoghlaim na Gaeilge go háirithe na daoine a bhfuil tógtha le...

Trinity College Dublin
Irish Language
Caitlín Nic Íomhair

San aiste seo, déantar staidéar ar an fhorbairt atá le sonrú i dtrí scéal ón tSraith Ar Lár le Máirtín Ó Cadhain. Bunaithe ar an tuiscint go bhfuil stíl agus téamaí úra le tabhairt faoi deara sna scéalta seo le hais luathscéalta dá chuid, déantar...

University College Dublin
Irish Language
Deasún Ó Riain

Deoraí i bhfoirm théarma an ‘double man’ a chum an criticeoir Albanach Ian Crichton Smith ab ea Máirtín Ó Direáin, a d’fhág oileán Árainn go luath ina shaol de bharr cúinsí eacnamaíochta agus a mhair i gcéin i gcathair nua-aoiseach mar a...

University College Dublin
Irish Language
Barra Ó Leidhin

Mar ní bheidh ár leithéidí arís ann . Ar nós go leor eile, seo an líne a mheall mise chun spéis a chur sa saothar iomráiteach ‘an tOileánach’ le Tomás Ó Criomhthain. B’ionadh liom, dáiríre, go raibh a leithéidí ann riamh. Cheistíos conas a d’...

University of Limerick
Irish Language
Éabha Ní Laoghaire Nic Ghiolla Phádraig

Díríonn an aiste seo ar shaothar an bhanfhile Nuala Ní Dhomhnaill ; ina ndéantar mionléamh agus grinnléitheoireacht ar dhán áirithe ‘Táimid Dámanta a Dheirféaracha’. Roghnaíodh an dán mar bhraitheadh go raibh rian fealsúnacht an eiseachais ann...

University of Ulster
Irish Language
Tony Mac Ruairí

Ba i gCeann Dubhrann i Rosa Thír Chonaill lá fuar, feanntach i mí na bhFaoilleach ar an naoú lá sa bhliain 1905 a saolaíodh an duine deireanach clainne do Mháire Eibhlín Néillín Shéamais Uí Dhomhnaill agus do Fheidhlimidh Dhónaill Phroinsias...

University of Ulster
Irish Language
Anthony Duffy

Tá an aiste seo bunaithe ar an choimhlint idir polaitíocht agus ealaín in Da mBíodh Ruball ar an Éan, tá mionléargas tugtha agam ar dtús báire ar an stair chomhthéacsúil nó mhothaigh mé go raibh páirt suntasach le himirt ag seo agus an té ag...

NUI Galway
Irish Language
Hannah Somers

Rinneadh staidéar ar an mbean sí mar chuid den chéim agus spreag sé suim ionam i leith na mban sí, agus an comhthéacs idir í agus cultúr na hÉireann. Mar sin, bunaíodh an togra taighde uirthi. Léadh go leor scéil faoin mbean sí i litríocht na...